کانال یوتوب فارسی راه اندازی کنیم یا انگلیسی؟

712


0

راه اندازی کانال یوتوب فارسی بهتر است یا انگلیسی؟ یکی از سوالاتی که دوستان در این مدت از من داشتند این بود که به چه زبان کانال راه اندازی کنیم و شروع به تولید محتوا کنیم. آیا خوب است که یک کانال داشته باشیم و به هر دو زبان داخل یک کانال فعالیت کنیم. یا اینکه چه موضوعاتی برای کانال فارسی مناسب است و یا چه موضوعاتی برای کانال انگلیسی مناسب است. 00:00 مقدمه 01:25 داشتن یک کانال دو زبانه 02:40 راه اندازی کانال انگلیسی 06:01 راه اندازی کانال فارسی آدرس سایت و شبکه های اجتماعی ما: https://skillvid.com/ https://instagram.com/skillvid_com https://twitter.com/skillvid https://facebook.com/skillvid

Published by: SkillVid
Published at: 5 months ago
Category: آموزشی