قوطی نوشابه نایلون داره؟ | حل کردن آلومینیوم با هیدروکسید سدیم | آزمایش علمی | آزمایش های شیمی

57


0

با لوله باز کن صاف قوطی های نوشابه رو حل میکنیم. هیدروکسید سدیم موجود در این لوله باز کن ها باعث حل شدن آلومینیوم قوطی میشه ویدیو تولید گاز هیدروژن از حل کردن آلومینیوم در هیدروکسید سدیم https://www.youtube.com/watch?v=AeAAWRdkgHs

Published by: Khodazmoon
Published at: 5 months ago
Category: آموزشی