تحلیل پیشگویی آینده و ماه ژانویه سال 2020 قست دوم - قربانی شدن صورت فلکی جوزا به کماندار

40.9 K


47

این ویدئو "آژیر سفید" درباره تحلیل وقایع دی ماه سال ۱۳۹۸ میباشد٬ که هم قسمت دوم ویدئوی پیشگوئی روز سوم تا سیزدهم ژانویه و آغاز تنش در خاورمیانه و ایران و عراق٬ اجرا کرده بودم. لینک یوتیوب ویدئوی دوم ژانویه: https://youtu.be/tB_GavR3Te8 لینک توییت٬ در روز دوم ژانویه: https://twitter.com/PisCanSco/status/1212711392106745857 توییت روز هفتم ژانویه: https://twitter.com/PisCanSco/status/1214587034561662976 توییت روز هشتم ژانویه: https://twitter.com/PisCanSco/status/1214887319498563584 "پیش گویی آینده" و سال 2020 بر اساس آمار گذشته و طرز قرر گرفتن صورتهای فلکی و سیارات و ستارگان و روشهای آستولوژی و همچنین میتولوژی گذشتگان. #ایران #پیشگویی #جنگ

Published by: PicaSco
Published at: 1 year ago
Category: مردم و وبلاگ