29 - خمس مالیات نژادی، قسمت دوم #mohaqeqnassab#

۳ K


۱۳

آیا سادات اولاد پیامبر هستند وبه همین جهت مالک خمس هستند؟ یا اینک سادات فرزند فاطمه س وبه قول خودشان فاطمی نسب هستند وازاین رو، خمس را امتیاز نسبی ودینی خود می دانند؟

Published by: Andishe
Published at: ۲ years ago
Category: مردم و وبلاگ