سیستم حسابداری سپیدار همکاران سیستم

۴۸۹


۰

طراحی کدینگ مناسب، نگارش به‌موقع دفاتر قانونی به‌شکل تجمیعی یا روزانه، تهیه‌ی گزارش‌های قانونی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و تهیه‌ی گزارش ترازها بدون صرف وقت بسیار، خواسته‌ی مدیران مالی و حسابداران شرکت‌هاست. سیستم حسابداری سپیدار به شما کمک می‌کند تا با بستن خودکار حساب‌های سود وزیان و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه، عملیات پایان سال مالی را به‌راحتی و به‌سادگی انجام دهید. • درج انواع کدینگ پیش‌فرض تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری • ثبت دفاتر قانونی به ساده‌ترین روش ممکن • عملیات پرحجم پایان سال مالی به‌شکل اتوماتیک • گزارش گردش حساب و مانده حساب در تمامی سطوح، به تفکیک دل‌خواه • پیوست ضمائم به اسناد حسابداری • تبدیل ارزهای مختلف به ارز پایه در عملیات تجاری و صدور سند تسعیر ارز • اطلاع از ویرایش یاحذف اسناد حسابداری از طریق پیامک https://sepidarsystem.com نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

Published by: SepidarSystem
Published at: ۲ years ago
Category: مردم و وبلاگ