بفرمایید شام ویژه نوروز در ملبورن همراه با جوادجوادی

920


1

لینک فیلم کباب کوبیده 10 secrets of Famous Persian kebab easy way to make koobideh https://youtu.be/OyTg9AOUgjg 🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾 #kebab #کوبیده #جوادجوادی #اموزش برای خرید چاقو ها به سایت رنجر مراجعه کنید 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 https://rangermasteraustralia.com.au 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿 عزیزان دل برای ساخت فیلم های بهتر و بزرگ‌تر و بالا بردن کیفیت فیلم ها شما میتونید با مشارکت داشته باشید و کمک های مالی خودتون هر اندازه که باشه به پی پال زیر پرداخت برای خرید چاقو ها به سایت رنجر مراجعه کنید https://www.paypal.me/javadjavadi59 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿🇳🇿

Published by: Chef Javad Javadi
Published at: 3 months ago
Category: مردم و وبلاگ