آموزش پروژه‌محوراتوکد-ترسیم پروژه‌های ویلایی درس یکم: اصول طراحی فضاهای مختلف درکاربری ویلایی

۴


۰

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://fdrs.ir/o65h/ داشتن تخصص در زمینه طراحی ویلا و یا باغ می تواند در بازار کار برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های ساختمانی همچون: عمران، معماری، نقشه‌کشی و… یک امتیاز محسوب شود. در این آموزش، در محیط نرم افزار اتوکد به طراحی و ترسیم تعدادی پروژه‌های مختلف ویلایی در متراژهای مختلف پرداخته می شود تا در نهایت استفاده کنندگان از این فرادرس، قابلیت تجزیه و تحلیل، طراحی و ترسیم ویلاهای مختلف در متراژها، فرم‌ها و حالت‌های گوناگون را به دست آورند. سرفصل‌های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارت‌اند از: درس یکم: اصول طراحی ویلایی و بررسی فضاهای مختلف در کاربری ویلایی – بخش یکم مقدمه کلیات طراحی معماری ویلا اصول طراحی ویلا بررسی فضاهای مختلف ویلایی درس دوم: اصول طراحی ویلایی و بررسی فضاهای مختلف در کاربری ویلایی – بخش دوم نحوه جانمایی بهینه فضاهای داخلی ضوابط لازم برای طراحی فضاهای ویلایی استانداردهای معماری طراحی ویلا درس سوم: طراحی و ترسیم خانه‌‌های ویلایی در زمین‌‌های آزاد – بخش یکم طرح تمرین اول بررسی سایت پلان مدنظر تمرین اول لکه گذاری تمرین اول جانمایی فضاهای تمرین اول تهیه نقشه‌های اولیه تمرین اول اضافه کردن جزئیات به نقشه‌های اولیه تمرین اول تهیه نقشه‌های نهایی تمرین اول درس چهارم: طراحی و ترسیم خانه‌‌های ویلایی در زمین‌‌های آزاد – بخش دوم طرح تمرین دوم بررسی سایت پلان مدنظر تمرین دوم لکه گذاری تمرین دوم جانمایی فضاهای تمرین دوم درس پنجم: طراحی و ترسیم خانه‌‌های ویلایی در زمین‌‌های آزاد – بخش سوم تهیه نقشه‌های اولیه تمرین دوم اضافه کردن جزئیات به نقشه‌های اولیه تمرین دوم تهیه نقشه‌های نهایی تمرین دوم درس ششم: طراحی و ترسیم خانه‌‌های ویلایی در زمین‌‌های آزاد – بخش چهارم طرح تمرین سوم بررسی سایت پلان مدنظر تمرین سوم لکه گذاری تمرین سوم جانمایی فضاهای تمرین سوم تهیه نقشه‌های اولیه تمرین سوم اضافه کردن جزئیات به نقشه‌های اولیه تمرین سوم تهیه نقشه‌های نهایی تمرین سوم درس هفتم: خانه‌‌های ویلایی کلاسیک با سقف شیبدار – بخش یکم طرح تمرین اول (سقف شیبدار) بررسی کلی تمرین اول لکه گذاری تمرین اول جانمایی فضاهای تمرین اول تهیه نقشه‌های اولیه تمرین اول اضافه کردن جزئیات به نقشه‌های اولیه تمرین اول تهیه نقشه‌های نهایی تمرین اول درس هشتم: خانه‌‌های ویلایی کلاسیک با سقف شیبدار – بخش دوم طرح تمرین دوم بررسی کلی تمرین دوم درس نهم: خانه‌‌های ویلایی کلاسیک با سقف شیبدار – بخش سوم لکه گذاری تمرین دوم جانمایی فضاهای تمرین دوم درس دهم: خانه‌‌های ویلایی کلاسیک با سقف شیبدار – بخش چهارم تهیه نقشه‌های اولیه تمرین دوم اضافه کردن جزئیات به نقشه‌های اولیه تمرین دوم تهیه نقشه‌های نهایی تمرین دوم طرح تمرین سوم (سقف شیبدار) درس یازدهم: خانه‌‌های ویلایی کلاسیک با سقف شیبدار – بخش پنجم بررسی کلی تمرین سوم لکه گذاری تمرین سوم جانمایی فضاهای تمرین سوم درس دوازدهم: خانه‌‌های ویلایی کلاسیک با سقف شیبدار – بخش ششم تهیه نقشه‌های اولیه تمرین سوم اضافه کردن جزئیات به نقشه‌های اولیه تمرین سوم تهیه نقشه‌های نهایی تمرین سوم درس سیزدهم: طراحی و ترسیم ویلاهای مدرن و خاص – بخش یکم طرح تمرین اول (مدرن) بررسی سایت پلان مدنظر تمرین اول لکه گذاری تمرین اول جانمایی فضاهای تمرین اول تهیه نقشه‌های اولیه تمرین اول اضافه کردن جزئیات به نقشه‌های اولیه تمرین اول تهیه نقشه‌های نهایی تمرین اول درس چهاردهم: طراحی و ترسیم ویلاهای مدرن و خاص – بخش دوم طرح تمرین دوم (مدرن) بررسی سایت پلان مدنظر تمرین دوم لکه گذاری تمرین دوم جانمایی فضاهای تمرین دوم تهیه نقشه‌های اولیه تمرین دوم اضافه کردن جزئیات به نقشه‌های اولیه تمرین دوم تهیه نقشه‌های نهایی تمرین دوم مفید برای رشته‌های مهندسی معماری مهندسی عمران کلیه رشته‌های مرتبط با ساخت و ساز مدرس: مهندس‌هاشم بهمن یار

Published by: FaraDars
Published at: ۱ month ago
Category: مردم و وبلاگ