سندروم خودویرانگری: موفقیت، فریب دیگران یا شانس؟

۱۴


۰

آیا شما یک انسان توانمند هستید تمام موفقیت‌های شما بخاطر شانس بوده؟ *** مطالعه بیشتر: https://hbr.org/2008/05/overcoming-imposter-syndrome *** شیرفهم جواب‌هایی ساده برای سوال‌های سخت است برای ویدیو‌های هفتگی به کانال ما مراجعه کنید. *** ‌‌ساخته شده توسط استرینگ‌کست، پادکستی درباره گوشه‌های عجیب و غریب علم https://t.me/stringcast https://instagram.com/stringcast https://twitter.com/string_cast https://patreon.com/stringcast *** فونت ویدیو‌ها: https://bit.ly/3bmRcxF لایسنس استفاده - 5FY5DP

Published by: Shirfahm
Published at: ۳ months ago
Category: آموزشی