محسن چاووشی- کم تحملم

۶۶۳.۳ K


۹۰

کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا چه می دانی تو از دیروز چه می دانم من از فردا همین یک لحظه را دریاب که فردا می شوی تنها faslan36

منتشر شده توسط: Yashar Maroufkhani
تاریخ انتشار: ۱۰ سال پیش
دسته بندی: موسیقی