شب ششم و هفتم هزارویکشب

۶۰۶


۲

داستان های هزار ویک شب را سه شنبه شب ها ساعت 7 با ما دنبال کنید متاسفانه بخاطر تغییر روال کانال فقط سه شنبه ها برای گوش دادن به داستان ها در خدمت هستیم داستان ها کاملا با متن هستند تا ناشنوایان عزیز هم بتوانند از این داستان های زیبا لذت ببرند. قسمت های قبلی را میتوانید در پلی لیست هزارو یکشب ببینید واکثر داستان ها مناسب کودکان نیستند

Published by: حکیم باشی hakim bashi
Published at: ۲ weeks ago
Category: