سرکتاب و دعانویسی و طلسم مهره مار با بنام کردن و فال آینه و خرمهره و ناموس فرج کفتارو کتابهای دعانوی

1.4 K


0

سرکتاب. استخاره.فال آینه بینی 09331085591سلام.قربونتون برم مهره مار همراه بادعاوطلسم همه کاره قوی(بنام).300هزار و خرمهره 350 هزار و 400 هزار ناموس فرج کفتار و فال آینه بینی 150هزار(وحید).(زنگ بزن) t.me/mohremarasll0099 09331085591

Published by: h sh
Published at: 2 years ago
Category: مردم و وبلاگ