شب دوم و سوم هزارو یکشب

۷۱۰


۰

اگر فکر میکنید جن خبیث به راحتی دورن کوزه بازمیگردد سخت در اشتباهید برای گوش دادن به قصه های شهرزاد قصه گو ما را در سه شنبه ها و پنجشنبه ها دنبال کنید اگر از داستان های هزارویکشب لذت میبرید لطفا ما را به دوستان تان معرفی کنید

Published by: حکیم باشی hakim bashi
Published at: ۳ weeks ago
Category: