குடல் புண் உள்ளவர்கள் இதை செய்தால் போதும் | Parampariya Vaithiyam | JayaTV

۳.۲ K


۲

Nowadays we run to english medicines to obtain quick remedies. Major disorders and diseases can be cured completely by practising our ancient medicines. #ParampariyaVaithiyam is about practically explaining and showing the remedies for diseases using natural products & items that are available at home. Dr.Rajamanickam, a renowned Siddha practitioner teaches the preparations of medicines in a step by step manner. #JayaTV SUBSCRIBE to get more videos https://www.youtube.com/user/jayatv1999 Watch More Videos Click Link Below Facebook - https://www.facebook.com/JayaTvOffici... Twitter - https://twitter.com/JayaTvOfficial Instagram - https://www.instagram.com/jayatvoffic... Category Entertainment Nalai Namadhe : Alaya Arputhangal - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfovgoaXnXf53VvqRz_PxjjO En Kanitha Balangal - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfoL5tH3Kg1dmE_T7SEpR1J2 Nalla Neram - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfoyEm5T9vnMMmetxp4lMfrU Varam Tharam Slogangal - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfrPZXoXHhq-tTyFEI9Otu8P Valga Valamudan - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqxvWw7jEFi5IeEunES040- Bhakthi Magathuvam - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfrT5nNd8hUKoD49YSQa-2ZC Parampariya Vaithiyam - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfq7aKA2Ar4yNYiiRJBJlCXf Weekend Shows : Kollywood Studio - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfpnt9QDgfNogTN66b-1g_T_ Action Super Star - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfpqc32kgSkWgCju-kGDWhL7 Killadi Rani - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfrSjkWIvbThxx7C9vwe5Vhv Jaya Star Singer 2 - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfoOaotcyX3TvhjuEJgGEuEE Program Promos - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqeGwhWF4UlIMTB7xj_o38G Sneak Peek - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfr_UMReYOrkhfmYEbgCocE4 Adupangarai : https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfpl9ndSANNVSAgkhjm-tGRJ Kitchen Queen - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqKxPq0lVYJWaUhj9WCSPZ7 Teen Kitchen - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqmQVvaUt-DP5CETwTyW-4D Snacks Box - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqDWVM-Ab0fwHq-5IHr9aYo Nutrition Diary - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfpczntayxtWflRzGK7sDHV VIP Kitchen - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqASHPpG3Er8jYZumNDBHVi Prasadham - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfo__pp2YkDMJo2AzuDWRvxe Muligai Virundhu - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfpqbpN4kJRURdSWsAM_AWyb Serials : Gopurangal Saivathillai - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfq2nanoEE8WJPvbBxusfOw- SubramaniyaPuram - https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqLgp2J6Y6RgLQxBhEUsqPq Old Programs : Unnai Arinthal : https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqyINAOryNzyqgkpPiY3vT1 Jaya Super Dancers : https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqNVozD5DVvr6LJ2koLrZ2x

Published by: Jaya TV
Published at: ۷ months ago
Category: