آیا علت تنبلی در ژنتیک شما نهفته شده؟

۱.۵ K


۱

چرا ما انسان‌ها انقدر به تنبلی علاقه داریم؟ و آیا این علاقه به گذشته خیلی دور ما برمیگرده؟ *** شیرفهم جواب‌هایی ساده برای سوال‌های سخت است برای ویدیو‌های هفتگی به کانال ما مراجعه کنید. *** ‌‌ساخته شده توسط استرینگ‌کست، پادکست درباره گوشه‌های عجیب و غریب علم https://t.me/stringcast https://instagram.com/stringcast https://twitter.com/string_cast https://patreon.com/stringcast

Published by: Shirfahm
Published at: ۶ months ago
Category: آموزشی