معرفی جمع بندی (همایش) عربی کنکور آقای ناصح زاده | آلاء

۲۸۷


۰

این جمع بندی برای اردوی مطالعاتی آموزشی فرات در دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف می باشد. در این جمع بندی سعی می شود در کمترین زمان حدود 70 درصد کنکور جمع شود آلاء مجری طرح توسعه ی عدالت آموزشی http://sanatisharif.ir

منتشر شده توسط: آلاء
تاریخ انتشار: ۳ سال پیش
دسته بندی: