معرفی جمع بندی (همایش) عربی کنکور آقای ناصح زاده | آلاء

288


0

این جمع بندی برای اردوی مطالعاتی آموزشی فرات در دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف می باشد. در این جمع بندی سعی می شود در کمترین زمان حدود 70 درصد کنکور جمع شود آلاء مجری طرح توسعه ی عدالت آموزشی http://sanatisharif.ir

Published by: آلاء
Published at: 5 years ago
Category: آموزشی