توضیح المسائل_مطابق بافتوای مرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی،22جمادی الثانی

۸


۰

توضیح المسائل_مطابق بافتوای مرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی،22جمادی الثانی کد : 0.02936 توضیح المسائل_مطابق بافتوای مرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی_ برنامه توضیح المسائل باحضوراستادحاج شیخ جعفررفعتی واجرای مجری توانااقی سیدحسن موسوی هرروزباپخش درشبکه جهانی امام حسین علیه السلام به صورت پخش زنده ازکربلای معلی ازساعت12:30ظهر مهمان خانه های شماخواهیم بود تکراربرنامه12:10بامداد *درصدبیشتری ازمشکلات روزمره مابه خاطراطلاعات کم مانسبت به فقه است *برای رسیدن به دستورات فقهی سه راه بیشترنداریم اجتهاد،تقلید،احتیاط باتوجه به تعریف فقه وجایگاه ان دردین متوجه میشویم گستره کار احکام شرعی واصول فقهی تاچه اندازه ای وسیع است برای پیداکردن پاسخ سوالات شرعیه میتوانیدبا برنامه توضیح المسائل همراه شوید راههای ارتباطی بابرنامه توضیح المسائل: واتساپ:009647829524440 سامانه پیامک:009647829524440 #شبکه_جهانی_امام_حسین_علیه السلام #توضیح_المسائل #ایت_الله_العظمی_حاج_سید_صادق-حسینی_شیرازی #شیخ_جعفر_رفعتی #سید_حسن_موسوی #رساله #تقلید #مرجع #مجتهد

Published by: Imam Hussein TV1
Published at: ۴ years ago
Category: غیر انتفایی