هزار رنگ هزار برگ دهه شصت

۱۳.۵ K


۲

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻭ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﻫﺰﺍﺭﺑﺮﮒ ﻫﺰﺍﺭﺭﻧﮓ .. ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪﯾﻖ ﺷﺮﯾﻒ .. ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻧﮓ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺮﮒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﻬﻦ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺜﻨﻮﯼ ﺩﻫﻪ 60 ﺍﺳﺖ . نوستالژی ، برنامه قدیمی ، خاطرات دیروز ،

منتشر شده توسط: SaLeH RyUkKuMaN
تاریخ انتشار: ۲ سال پیش
دسته بندی: مردم و وبلاگ