محبت--- Mohabat

۲۱


۰

لینک وب سایت: 🌐 https://kelisayejame.org لینک اینستاگرام: 🌐 https://www.instagram.com/kelisayejame محبت خداوند ریخته در اردوی ما از حضور خداوند شاد شده دلهای ما ما هم شاد و خندانیم با هم سرود می خوانیم با محبت عیسی همدیگر را دوست داریم محبت محبت محبت خدا تنها شعار ما فرزندان خداست چقدر خوب و شیرین است با یکدیگر جمع شویم با محبت عیسی خدا را بسراییم دستها را بر افرازیم در حضور خداوند گوییم با هم یکصدا دوستت داریم مسیحا محبت خداوند ریخته در اردوی ما يهوه خدای ما می خرامد بین ما حضور او آشکار است به روی خیمهء ما همه خوانیم یکصدا جلالت باد مسیحا شعر و آهنگ : رافي شاهوردیان

Published by: Kelisayejame کلیسای جامع فارسی زبانان
Published at: ۱ year ago
Category: چگونه