مثل یک بدن ساز حرفی‌‌ای تمرین نکنید

۵ K


۱۰

سلام دوستان عزیز امید که جور و صحتمند باشید. با یک ویدئو دیگر در خدمت شما هستم. این ویدئو درباره یکی‌ از بزرگترین اشتباهات تمرینی هست که دوستان انجام می‌‌دهند و آن تمرین کردن مثل بدن سازان حرفی‌‌ای هست. بدن سازان حرفی‌‌ای از داروی بدنسازی استفاده می‌‌کنند و این امر برتری‌های را به آنها می‌‌دهد که شما از آن برخوردار نیستید به عنوان کسی‌ که از داروی بدنسازی استفاده نمی‌‌کند در این ویدئو بهترین روش تمرینی برای کسانی‌ که دارو استفاده نمی‌‌کنند را توضیح می‌‌دهم و امیدوارم که این ویدئو مورد پسندتان قرار بگیرد

Published by: Reza Kazemi
Published at: ۶ months ago
Category: ورزشی