سختی های مهاجرت ، چالش های مهاجرتی ، چکار کنیم افسرده نشیم در غربت

۷۸۵


۱

سختی های مهاجرت ، چالش های مهاجرتی ، چکار کنیم افسرده نشیم در غربت مهاجرت تحصیلی و یا مهاجرت کاری یا هر نوع مهاجرت در روزهای اول سختی هایی دارد ، 00:00 مقدمه 00:50 چالش اول ، زبان 01:53 چالش دوم ، دوری از خانواده 02:41 چالش سوم، تنهایی 05:42 چالش چهارم ، مشکلات مالی 07:12 چالش پنجم ، مشکل دستشوئی 08:04 چالش ششم ، فرهنگ و قوانین 09:09 چالش هفتم ، مستقل شدن 09:57 چالش هشتم ، پیدا کردن منزل اینستاگرم : ►https://instagram.com/mimmo2157 باشگاه بدنسازی در ایتالیا ►https://youtu.be/tXHp0KtMBLg درمان درد شانه و درد گردن ►https://youtu.be/gs1SJ-8WZEA ازدواج در ایتالیا ►https://youtu.be/zUFvgiQBdOg تقویت زبان ، پیدا کردن خانه، پیدا کردن کار در خارج ، افسردگی در غربت ، همگی از جمله موارد مهم در خارج از ایران هستند روزهای اول مهاجرت واقعا سخت و مشکل هست و اصلا دست کم نگیرید

Published by: Mimmo Academy
Published at: ۵ days ago
Category: چگونه