سفر شیراز- تعطیلات کریسمس

۴۷۹


۰

برای تعطیلات سال نو به شبراز سفر کردیم و قصد داشتیم جاهای مهم و تاریخی رو ببینیم اما...

Published by: Honiball Yousef
Published at: ۶ years ago
Category: موسیقی