اسرار ظهور و آخرالزمان - قسمت ۱ - صاحب زمان و تحلیل پیشگویی آینده و سال 2020 سپتامبر

62.1 K


78

تحلیل و برسی در این ویدئو بر اساس حرکت ستارگان و صورتهای فلکی و در کل توسط علم نجوم انجام گرفته است. ظهور صورت فلکی عقرب به عنوان صاحب الزمان و در مقام بزرگترین الله در پایین زودیاک در سپتامبر سال ۲۰۲۰ به وقوع خواهد پیوست. قسمت اول: https://youtu.be/KDZMkglLcOA قسمت دوم: https://youtu.be/g37jgYaGFsE قسمت سوم: https://youtu.be/wckmMOeK3C8 قسمت چهارم: https://youtu.be/VmoMxmB5mIU قسمت پنجم: https://youtu.be/CqxyrOrlmD0 قسمت ششم: https://youtu.be/89jE0R9R_2I قسمت هفتم: https://youtu.be/o1UZhRTGSvo قسمت هشتم: https://youtu.be/eu_PDTAA3bs قسمت نهم: https://youtu.be/iNKDjJGC6_M قسمت دهم: https://youtu.be/863CEwipwAU قسمت یازدهم: https://youtu.be/VS5is2I-THk قسمت دوازدهم: https://youtu.be/4RGPekupicw لینک توییت٬ در روز دوم ژانویه: https://twitter.com/PisCanSco/status/1212711392106745857 #آخرالزمان #ظهور #ستاره_شناس

Published by: PicaSco
Published at: 8 months ago
Category: