Çox təsirli əhvalat (Novruz) -Hacı Eldayaq Huseynov 2018

۱۹.۲ K


۱۲

Bu video İmam Həsən (ə) Məscidində qeydə alınmışdır. Ünvan: Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, H.S.Sovxozu (Koroğlu m/s-dan 160-nömrəli marşrut) Kanala abunə olub videoları paylaşmaqla dinin təbliğinə dəstək ola bilərsiniz. Video ilə bağlı sual, təklif və iradlarınızı aşağıdakı nömrəyə yaza bilərsiniz. Media müəllif: Mahir Hacıyev Əlaqə: (wp) +994553323384 Hacı Eldayaq Huseynov rəsmi- Əlaqə nömrəsi: +994558715555 İnstagram hesabı: https://www.instagram.com/hacieldayaq/ Facebook hesabı: https://www.facebook.com/hacieldayaq/ Youtube kanalı: https://www.youtube.com/channel/UC6DiK9fAc99Cfi_AoA0todA? İmam Həsən Məscidi rəsmi- Facebook hesabı: https://www.facebook.com/imamhesenmescidi/ İnstagram hesabı: https://www.instagram.com/imamhesenmescidi/ Youtube kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCaHou-WlNY3AJhctZBoHBQw Videonu paylaşmaq, editləmək, materialdan istifadə etmək halaldır. ***Tag: #din, #islam, #Allah, #məscid, #müsəlman, #moizə, #söhbət, #Eldayaq, #Huseynov, #imam, #cümə, #dualar, #namaz, #ibadət, #ramazan, #oruc, #xüms, #sədəqə, #nəzir, #əxlaq, #məntiq, #elm, #xristian, #yəhudi, #quran, #HəzrətƏli, #HəzrətHuseyn, #HəzrətHəsən, #HəzrətZəhra, #İmamMehdi, #12 #imam, #peyğəmbər, #Muhəmməd, #mömin, #əhvalat, #sürə, #ayələr, #İncil, #Tövrat, #Furqan, #təqva, #iman, #gecənamazı, #Muhərrəmayı, #əzadarlıq, #Binə, #Sovxoz, #sual-cavab, #elmi bəhs, #müzakirə, #mübahisə, #ixtilaf, #hədis, #alim, #məddah, #hekayə, #RəsulAllah, #Azərbaycan, #Bakı, #mədrəsə, #Hac, #Kərbəla, Məşhəd, #İran, #İraq, #Kazimeyn, #Nəcəf, #İmamRza, #İmamBagir, #İmamSəccad, #HəzrətZeynəb, #HəzrətQasim, #HəzrətƏbəlfəzl, #İmamCavad, #İmamMusa, #İmamKazım, #İmamTəqi, #İmamNəqi, #Yezid, #İbnZiyad, #Muaviyə, #Əhlibeyt, #Ömər, #xəlifə, #xilafət, #muharibə, #Məkkəşəhəri, #Mədinəşəhəri, #təfsir, #təlim, #tədbir, #yardım, #orucluq, #hökmlər, #şəriət, #risalət, #elmiizah, #araşdırma, #kitab, #yaradılış, #qeybət, ***Rus dilində: #религия, #ислам, #аллах, #мечеть, #мусульманин, #проповедь, #беседа, #эльдаяк, #гусейнов, #имам, #пятница, #молитвы, #молитвы, #поклонение, #Рамадан, #пост, #хумус, #благотворительность, #назир, #мораль, #логика, #наука, #христианин, #еврей, #Коран, #ХазратАли, #ХазратХуссейн, #ХазратХасан, #ХазратЗахра, #ИмамМехди, #12Имамов, #Пророков, #Мухаммеда, #Верующие, #Истории, #Пост, #Стихи, #Евангелие, #Тора, #Фуркан, #Вера, #Ночнаямолитва, #Мухаррам, #Совхоз, #Вопрос, #Ответ, #Обсуждение, #Обсуждение, #Спор, #Хадис, #Ученый, #Мадад, #История, #Посланник, #Аллах, #Азербайджан, #Баку, #Медресе, #Хадж, #Кербела, #Мешхед, #Иран, #Ирак, #Казимейн, #Наджаф, #ИмамРеза, #ИмамБагир, #ИмамСаджад, #ХазратЗейнаб, #ХазратКасим, #ХазратАбельфазл, #ИмамДжавад, #ИмамМуса, #ИмамКазим, #ИмамТаки, #ИмамНаки, #Язид, #ИбнЗияд, #Муавия, #Ахлибейт, #Омар, #Халиф, #интерпретация, #обучение, #событие, #помощь, #пост, #суждения, #шариат, #сообщение , #научноеобъяснение, #исследование, #книга, #творчество, #сплетни, ***İngilis dilində: #religion, #Islam, #Allah, #mosque, #Muslim, #sermon, #conversation, #Eldayaq, #Huseynov, #imam, #Friday, #prayers, #prayers, #worship, #Ramadan, #fasting, #hummus, #charity, #Nazir, #morality, #logic, #science, #Christian, #Jew, #Quran, #HazratAli, #HazratHussein, #HazratHasan, #HazratZahra, #ImamMehdi, #12Imams, #Prophets, #Muhammad, #Believers, #Stories, #Fast, #Verses, #Gospel, #Torah, #Furqan, #Faith, #Night Prayer, #Muharram, #State Farm, #Question, #Answer, #Discussion, #Discussion, #Dispute, #Hadith, #Scholar, #Madad, #Story, #Messenger, #Allah, #Azerbaijan, #Baku, #Madrassah, #Haj, #Karbala, #Mashhad, #Iran, #Iraq, #Kazimeyn, #Najaf, #ImamReza, #ImamBagir , #ImamSajjad, #HazratZeynab, #HazratQasim, #HazratAbelfazl, #ImamJawad, #ImamMusa, #ImamKazim, #ImamTaqi, #ImamNaqi, #Yazid, #IbnZiyad, #Muawiya, #Ahlibeyt, #Omar, #Caliph, #interpretation, #training, #event, #help, #fasting, #judgments, #Shariah, #message , #scientificexplanation, #research, #book, #creation, #gossip, ***Türk dilində: #din, #İslam, #Allah, #cami, #Müslüman, #vaaz, #konuşma, #Eldayaq, #Huseynov, #imam, #Cuma, #dualar, #namaz, #ibadet, #Ramazan, #oruç, #humus, #sadaka, #Nazir, #ahlak, #mantık, #bilim, #Hıristiyan, #Yahudi, #Kur'an, #HzAli, #HzHüseyin, #HzHasan, #HzZahra, #İmamMehdi, #12İmam, #Peygamber, #Muhammed, #İnananlar, #Öyküler, #Hızlı, #Ayetler, #İncil, #Tevrat, #Furkan, #İnanç, #Gece Dua, #Muharrem, #DevletÇiftliği, #Soru, #Cevap, #Tartışma, #Uyuşmazlık, #Hadis, #Bilgin, #Efendi, #Hikaye, #Haberci, #Allah, #Azerbaycan, #Bakü, #Medrese, #Hac, #Kerbela, #Meşhed, #İran, #Irak, #Kazımeyn, #Necef, #İmamRıza, #İmamBagir, #İmamSajad, #HzZeynab, #İmamJawad, #İmamMusa, #İmamKazım, #İmamTaqi, #İmamNaqi, #Yezid, #İbnZiyad, #Muaviya, #Ahlibeyt, #Ömer, #Halife, #yorum, #eğitim, #olay, #yardım, #oruç, #yargılama, #şeriat, #bilimselaçıklama, #araştırma, #kitap, #yaratma, #dedikodu,

Published by: Mahir Haciyev
Published at: ۲ years ago
Category: آموزشی