آموزش یوتوب: ۴ دلیلی که باعث کاهش بازدید کانال یوتوب شما می‌شود

951


4

در ادامه آموزش های یوتوب و تولید محتوا در این پلتفرم در این ویدیو درباره نکاتی صحبت می‌کنیم که می تواند منجر به کاهش بازدید کانال شما شود. اگر با این نکات آشنا شوید و شیوه مقابله با هر مورد را بدانید، میتوانید شرایطی فراهم کنید که با کاهش بازدید مواجه نشوید. البته برخی از این موارد در کنترل شما نیست ولی برخی دیگر بستگی به تصمیم شما درباره سبک محتوای تولید شده دارد. آدرس سایت و شبکه های اجتماعی ما: https://skillvid.com/ https://instagram.com/skillvid_com https://twitter.com/skillvid https://facebook.com/skillvid

Published by: SkillVid
Published at: 4 months ago
Category: آموزشی