تلاوت قرآن کریم جزء 29 بیست و نهم - استاد شهریار پرهیزکار Quran Recitation 29

۲۸.۹ K


۱۹

ثواب تلاوت جزء بیست و نهم قرآن کریم را به محضر مبارک بقیة الله الاعظم حجة بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم می کنیم. لطفا به نیت فرج امام زمان علیه السلام این آیات شریفه را تلاوت کنید. Reciting the twenty ninth chapter of Quran by Shahriar Parhizkar. تلاوة الجزء 29 من القرآن الکریم - شهریار برهیزکار

Published by: hasan milani
Published at: ۶ years ago
Category: موسیقی