SEMED VURGUN - ŞAİR

۲۱.۶ K


۷

Samad Vurgun ( born Samad Vakilov, March 21, 1906 -- May 27, 1956) was an Azerbaijani and Soviet poet, dramatist, public figure, first People's Artist of the Azerbaijan SSR (1943), academician of Azerbaijan National Academy of Sciences (1945), laureate of two USSR State Prizes of second degree (1941, 1942), and member of the Communist Party of the Soviet Union since 1940. Саме́д Вургу́н (настоящее имя — Самед Юсиф оглы Веки́лов (азерб. Səməd Yusif oğlu Vəkilov); 1906—1956) — азербайджанский поэт, драматург и общественный деятель. Səməd Vurğun (əsl adı: Səməd Yusif oğlu Vəkilov, d. 21 mart 1906 - ö. 27 may 1956) — görkəmli Azərbaycan şairi, Azərbaycanın ilk xalq şairi (1956), Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi (1943), iki dəfə Stalin mükafatı laureatı (1941, 1942) və 2 dəfə Lenin Ordeni kavaleri, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri (1941-1948), Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə Mədəni əlaqə Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan SSR EA-nın akademiki (1945) və vitse-prezidenti (1954-1956).

Published by: AMR Channel
Published at: ۵ years ago
Category: اخبار و سیاست