دمبوره تیت امرالدین و بچه و داود نظری اموتو دیوانگان فقط گوش کو اووو جوان ـ 2019

۶ K


۳

امرالدین ـ بچه ـ داود نظری برای دمبوره های زیبا و جدید و دیوانگان با ما بپیوندید. بهترین آهنگ ها و دمبوره های محلی را از اینجا بدست بیاورید... کانال مارا لایک و سابسکرایب نماید.. لــــــــــوی کــــــــندز Loy Kunduz لـــــــــــوی کــــــــندز Youtube ــــــ لوی کندز

منتشر شده توسط: لوی کندز
تاریخ انتشار: ۱۱ ماه پیش
دسته بندی: موسیقی