قلب شنونده - قسمت هفدهم

۲۷


۰

در این برنامه دکتر ساسان توسلی به یکی از نیازهای بزرگ زندگی شلوغ دنیای معاصرکه اهمیت گوش دادن و شنیدن می باشد، می پردازند.

Published by: Mohabat Shabakeh
Published at: ۵ months ago
Category: