همایش عربی - تکنیک تستی - تناقض در گزینه | آلاء

۲۵۷


۰

قسمتی از همایش عربی آقای ناصح زاده دراردوی مطالعاتی نوروز 95، فیلم کامل به زودی در سایت آلاء منتشر می شود. آلاء مجری طرح توسعه ی عدالت آموزشی http://sanatisharif.ir

منتشر شده توسط: آلاء
تاریخ انتشار: ۳ سال پیش
دسته بندی: آموزشی