آموزش obs - چطور با او بی اس فیلم آموزشی ضبط کنیم؟

۷۶۰


۵

ضبط فیلم آموزشی با استفاده از نرم افزار OBS در این فیلم شیوه استفاده از نرم افزار اوبی اس برای ضبط فیلم آموزشی با کیفیت آموزش داده می‌شود. قطعا استفاده از یک نرم افزار مناسب ضبط فیلم از صفحه نمایش برای تمامی کسانی که در حوزه تولید محتوا فعالیت می‌کنند‌، اهمیت بسیاری دارد. در این ویدیو شیوه استفاده از نرم افزار او بی اس و تنظیمات آن برای ضبط فیلم آموزشی توضیح داده می‌شود. https://skillvid.com/ https://instagram.com/skillvid_com https://twitter.com/skillvid https://facebook.com/skillvid

Published by: SkillVid
Published at: ۳ weeks ago
Category: آموزشی