۰ - آشنایی با DRF و JWT - معرفی

2.9 K


0

کانال تلگرام: https://t.me/siliciumir در این کورس کوتاه و تخصصی به صورت کلی با Django REST Framework آشنا میشیم، پروژه خودمون رو میاریم بالا و با JWT بحث authentication رو کنترل می کنیم. توضیحات بیشتر در ویدیو. سورس پروژه در گیتهاب: https://github.com/mtarif98/django-rest-api کانال دونیت به سیلسیم: https://t.me/donate_silicium/6

Published by: Silicium - سیلیسیم با مهران تعریف
Published at: 2 years ago
Category: آموزشی