باورهای غلط در مورد کرونا

۹۸۱


۰

در این ویدیو به باورهای غلط درباره ویروس کرونا و همچنین روش درست استفاده از ماسک پرداختیم

Published by: تازه واردین کانادا Newcomers CANADA
Published at: ۲ weeks ago
Category: آموزشی