சக்கரை நோய் குணமாக ஒரு இயற்கை வழி,அப்பா || diabetes natural medicine || APPA TIPS || KAYAKALPAM TV

۷.۲ K


۴

A natural way to cure diabetes IN appa tips சக்கரை நோய் குணமாக ஒரு இயற்கை வழி,அப்பா #diabetesnaturalmedicine #appatips #kayakalpamtamil dear viewers thank you so much your support, please: share, like ,comment your topic and subscribe kayakalpam tv.thank you * kayakalpam tv is fully tamil health and culture programmes so choose your life kayakalpam tv is well please share your all friends thank you so much one more time

Published by: Kayakallpam TV
Published at: ۱ year ago
Category: سرگرمی