نکات ضرروی برای اجاره و خرید خانه و آپارتمان برای تازه واردین

۳۸۳


۰

هومن گلرخ تلفن و واتس اپ :0014379886005 ایمیل : homes@hoomangolrokh.ca https://www.instagram.com/hooman_golrokh/ در این ویدیو به صورت اختصاصی در مورد نکات مهم در خرید خانه در تورنتو صحبت میکنیم ویدیوهای مرتبط: 1.باید و نبایدهای خرید خانه: https://youtu.be/Ns_ZSUEZRGE 2. خرید خانه مستقل : https://www.youtube.com/watch?v=0kRCkgvyLYI 3. کانادا : اجاره خونه: https://youtu.be/HCzwPQiTW-c 4. خرید آپارتمان https://youtu.be/uHccs6R3sLQ 5. قانون جدید خرید خانه https://youtu.be/7M3WCrPKjkI 6. کانادا : اجاره آپارتمان: https://youtu.be/Jvq3KI0DUz4 خرید_آپارتمان #کانادا #اجاره #مهاجرت #مهاجرت_کانادا #راهنمای_مهاجرت #ورود_به_کانادا #خانه #کانادا #تورنتو #تازه_واردین #تازه_واردین_کانادا #اجاره #هزینه #زندگی #آپارتمان #کاندو #Canada #Toronto #Apartment #Newcomers #NewcomersCanada #Rent #price #cando

Published by: تازه واردین کانادا Newcomers CANADA
Published at: ۱ month ago
Category: آموزشی