محمد بن سلمان يغادر البلاد.

۳۸.۲ K


۲۱

http://goo.gl/AieZut

منتشر شده توسط: Emirates News Agency
تاریخ انتشار: ۴ سال پیش
دسته بندی: اخبار و سیاست