اشرف غنی دوباره به افغانستان برگشت داده شد.......؟

39.6 K


37

جنرال انفو ایستگاه خبرهای دقیق، بی طرف و موثق منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان استیم تماس با ما Email: viewers.enquiry2019@gmail.com

Published by: General Info
Published at: 3 months ago
Category: مردم و وبلاگ