آیا سفر به ماه واقعا اتفاق افتاده؟؟

2 K


5

سایه‌های عجیب، پرچم متحرک و دوربین مشکوک نگاهی به همه موضوعاتی که ما را درباره ماموریت آپولو۱۱ به تردید می‌اندازند *** داستان نبرد آمریکا و شوروی برای سفر به ماه را در جنگ‌های فضایی بشنوید! https://bit.ly/2zp7Ej3 *** شیرفهم جواب‌هایی ساده برای سوال‌های سخت است برای ویدیو‌های هفتگی به کانال ما مراجعه کنید. *** ‌‌ساخته شده توسط استرینگ‌کست، پادکستی درباره گوشه‌های عجیب و غریب علم https://t.me/stringcast https://instagram.com/stringcast https://twitter.com/string_cast https://patreon.com/stringcast *** فونت ویدیو‌ها: https://bit.ly/3bmRcxF لایسنس استفاده - 5FY5DP

Published by: Shirfahm
Published at: 6 months ago
Category: آموزشی