یکی از زیباترین ساز و آوازهای استاد شجریان و استاد مشکاتیان...گنبد مینا

54.5 K


25

آواز دشتی، شعر از حافظ (درآمد دشتی) دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد (درآمد دشتی) دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد (درآمد دشتی) آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت که چه بازی انگیخت آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت وه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد (بیات راجع) اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار طالع بی شفقت بین طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد (عشاق) برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر وه که با خرمن مجنون دل‌افگار چه کرد (عشاق) ساقیا جام می‌ام ده ساقیا جام می‌ام ده که نگارندهٔ غیب نیست معلوم نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد (بیات راجع) آنکه پرنقش زد آنکه پرنقش زد آنکه پرنقش زد این دایرهٔ مینایی کس ندانست کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد (عشاق + بازگشت به دشتی + فرود در شور) فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

Published by: نوستالژی Nostalgia
Published at: 5 months ago
Category: