داخل قوطی های فلزی یک لایه نایلونی هم کشیده شده !

94


0

,علوم ,آزمایش ,معلم ,مدرسه ,علوم_تجربی ,آزمایشگاه ,خلاقیت ,دانش_آموز ,آزمایش_علمی ,کتاب ,گروه_مولفین_دانا ,کتاب_درسی ,واکنش ,بررسی ,استاد_اسماعیل_زاده ,سفرهای_علمی_دانا ,آموزش_کودک

Published by: Khodazmoon
Published at: 3 months ago
Category: آموزشی