طوفان بزرگی که دشمن جان مهاجرین در یونان خواهد شد || حتما ببینید

۴۳۹


۲

#shahrtv #مهاجرین_یونان #مهاجرین_ترکیه #مهاجرین_موریا #کمپ_موریا #موریا #مهاجر #مهاجرین_افغان

Published by: shahr tv
Published at: ۱ month ago
Category: مردم و وبلاگ