7 جمله تاکیدی قدرتمند که باید روزانه تکرار شود

۱۰.۹ K


۳

جملات تاکیدی یک روش عالی برای کمک به ذهنتان است تا باورهای جدید را بپذیرد و باورهای قدیمی که به هدف های عالی‌تان خدمتی نمی‌کنند را رها کند و دور بریزد. 7 جمله تاکیدی تاثیر گذار مثبت روزانه برای متقاعد کردن خودتان به یک باور جدید، از همان روشی استفاده کنید که خودتان برای دیگران استفاده می‌کنید! این 7 جمله تاکیدی به شما کمک خواهد کرد تا تبدیل به بهترین نسخه از خودتان شوید. https://goo.gl/ff76cg

Published by: گروه تحقیقاتی متا فکر
Published at: ۳ years ago
Category: مردم و وبلاگ