لحظه ای که اشرف غنی 45 میلیون دالر را به خارج انتقال داد

15 K


19

جنرال انفو ایستگاه خبرهای دقیق، بی طرف و موثق منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان استیم تماس با ما Email: viewers.enquiry2019@gmail.com

Published by: General Info
Published at: 2 months ago
Category: مردم و وبلاگ