آموزش ریاضیات برای مدیریت، حسابداری و اقتصاد – مقدماتی - درس 1: مفاهیم پایه ریاضی - بخش 1

۱.۵ K


۲

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/fvmth9411 هدف از این فرادرس، در واقع ارائه مطالبی از ریاضیات پایه، عمومی و تخصصی صرفا برای رشته‌ های علوم انسانی و علی الخصوص حسابداری، مدیریت و اقتصاد می‌ باشد. به طوری که کاملا سعی بر این شده مطالب کاملا کاربردی برای این رشته‌ ها در نظر گرفته شود و از گفتن مطالب اضافی پرهیز گردد. بعضی قسمت های این آموزش کاملا مختص سه رشته فوق الذکر می‌ باشد، که در رشته‌ های خود به آن نیاز پیدا می‌کنند. سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس یکم: مفاهیم پایه ریاضی (مجموعه، توان، رادیکال) تعریف مجموعه و شناخت انواع مجموعه ها اعمال بین مجموعه‌ها توان رادیکال درس دوم: عبارات جبری چند جمله ای‌ها اتحادها عبارات گویا تجزیه چند جمله‌ای‌ها درس سوم: معادله و نامعادله معادله نامعادله دستگاه معادلات قدر مطلق درس چهارم: لگاریتم، مثلثات، هندسه تحلیلی لگاریتم و خواص آن معادلات و نامعادلات لگاریتمی نسبت های مثلثاتی روابط اصلی بین نسبت‌های مثلثاتی دایره بیضی سهمی خط راست درس پنجم: رابطه و تابع تعریف رابطه تعریف و مفهوم تابع دامنه تابع نمودار بعضی از توابع چند تابع مهم و پرکاربرد تابع علامت تابع قدر مطلق تابع جزء صحیح انتقال توابع تابع متناوب توابع مثلثاتی اعمال جبری روی توابع تابع زوج و فرد تابع صعودی و نزولی تابع یک به یک و معکوس تابع نمایی و لگاریتم توابع معکوس مثلثاتی معرفی توابع اقتصادی تابع درآمد تابع هزینه تابع سود درس ششم: حد و پیوستگی مفهوم حد تعریف حد حد چپ و حد راست قضایا و نکات حد محاسبه حد در توابع کسری و رفع ابهام حد توابع مثلثاتی چند نکته مهم پیوستگی توابع درس هفتم: مشتق مفهوم و تعریف مشتق قوانین مشتق گیری مشتق تابع نمایی و لگاریتم مشتق گیری مراتب بالاتر مشتق گیری پارامتری درس هشتم: کاربردهای مشتق تعبیر هندسی مشتق معادله خط مماس و قائم بر منحنی میزان متوسط و تغییر لحظه‌ای مفاهیم سود و هزینه و درآمد متوسط و لحظه‌ای تقریب و دیفرانسیل توابع صعودی و نزولی ماکزیمم و مینیمم مسائل کاربردی مشتق در اقتصاد و حسابداری و مدیریت درس نهم: انتگرال و کاربردهای انتگرال مفهوم انتگرال نامعین قواعد انتگرال‌گیری انتگرال‌گیری توابع مثلثاتی مفهوم انتگرال معین قواعد و نکات انتگرال‌گیری معین محاسبه مساحت به وسیله انتگرال محاسبه حجم اجسام دوار محاسبه طول یک منحنی با انتگرال کاربردهای انتگرال معین در اقتصاد و حسابداری مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی

منتشر شده توسط: FaraDars
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: مردم و وبلاگ