آموزش پریمیر - توضیح تنظیمات خروجی گرفتن از ویدیو

۳۱۲


۲

در ادامه آموزش های نرم افزار ادوبی پریمیر و در قسمت پایانی آموزش های مقدماتی پریمیر پرو شیوه صحیح خروجی گرفتن و تنظیمات مربوط به خروجی گرفتن از پریمایر برای شما توضیح داده می‌شود. در این قطعا برای هر شخصی که با پریمیر کار می‌کند، خروجی گرفتن با حجم کم و کیفیت بالا از ملزومات است که در این ویدیو تنظیمات مربوط به خروجی گرفتن توضیح داده می‌شود. آدرس سایت و شبکه های اجتماعی ما: https://skillvid.com/ https://instagram.com/skillvid_com https://twitter.com/skillvid https://facebook.com/skillvid

Published by: SkillVid
Published at: ۳ weeks ago
Category: آموزشی