آموزش محاسبات عددی با MATLAB - بخش 10

180


0

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/FVMTH102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس اول: خطاها و اشتباهات منابع خطا خطای داده خطای مدل خطای اعمال حسابی و خطای نمایش اعداد: مثل خطای گرد کردن خطای روش: مثل خطای برش راه های غلبه بر خطاهای برش و گرد کردن قوانین گرد کردن ارقام با معنی اعداد حقیقی با فرمت ممیز شناور هنجار شده ارقام با معنی در جمع و تفاضل ارقام با معنی در ضرب و تقسیم معیارهای سنجش خطا و محاسبه آنها خطای مطلق، خطای نسبی و ضرورت تمایز میان آنها درصد خطای نسبی انباشتگی خطا طی چهار عمل اصلی محاسبه خطای نسبی در اعمال حسابی محاسبه خطا در ارزیابی توابع تک و چند متغیره تعریف بسط تیلور، قضایای مقدار متوسط و مقدار میانی معرفی برنامه Matlab برای کاربرد محاسبات عددی مفاهیم پایه درس دوم: حل دستگاه های معادلات خطی مقدمه رهیافت های غیر تکراری (به همراه برنامه MATLAB) روش گوس ناقص گوس با محوریت نسبی قیاسی یا پیووتینگ روش تجزیه LU رهیافت های تکراری (به همراه برنامه MATLAB) روش ژاکوبی روش گوس-سیدال درس سوم: درون یابی و برازش تعاریف و تفاوت ها انواع روش های درون یابی (به همراه برنامه MATLAB) روش لاگرانژ روش تفاضل های تقسیم شونده پیشرونده نیوتن اسپلاین ها (به همراه برنامه MATLAB) اسپلاین های مرتبه دو اسپلاین های مرتبه سه برازش (به همراه برنامه MATLAB) درس چهارم: مشتق گیری و انتگرال گیری عددی روش های مشتق گیری عددی (به همراه برنامه MATLAB) بسط تیلور فرمول ریچاردسون انتگرال گیری های عددی به روش نیوتن – کوتز (با بازه بندی یکنواخت) (به همراه برنامه MATLAB) مقدمه ای بر مجموع ریمان روش قاعده ذوزنقه ای روش سیمپسون ۳/۱ الگوریتم رومبرگ درس پنجم: حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی روش های مبتنی بر فرمول (تک مرحله ای) (به همراه برنامه MATLAB) اویلر (بسط تیلور مرتبه ی اول) تحلیل خطای روش اویلر بسط های تیلور مرتبه های بالاتر از ۱ نقطه ی میانی رانگ –کوتای مراتب ۲ و ۴ روش های چند مرحله ای (به همراه برنامه MATLAB) روش آدامز- باشفورث روش آدامز- مولتون درس ششم: ریشه یابی عددی معادلات غیرخطی مقدمه مسأله ریشه یابی انواع رهیافت های عددی برای ریشه یابی معادلات غیر خطی روش های ریشه یابی عددی دامنه محدود یا بسته (به همراه برنامه MATLAB) روش نصف کردن یاBisection روش نابجایی یا موقعیت خطا یا Regula Falsi یا False Position روش های ریشه یابی عددی دامنه محدود یا باز (به همراه برنامه MATLAB) روش سکانت (Secant) روش نیوتون-رافسون (Newton-Raphson) ساده و تعمیم یافته روش نقطه ثابت (Fixed-Point) حل دستگاه های معادلات غیرخطی به روش نیوتون (به همراه برنامه Matlab) مدرس: دکتر اشکان تاشک

Published by: FaraDars
Published at: 4 years ago
Category: مردم و وبلاگ