بهترین راه کسب درآمد

427


0

...صادرات را به صورت واقعی شروع کنید در روش های سنتی همیشه فرآیند های بسیار پر هزینه هستند اما ما به دنبال سرشاخه های توسعه کار به صورت سریع بدون واسطه .هستیم .افزایش بهره وری و سودآوری در تجارت با کاهش هزینه های تبلیغات به صورت مدرن همیشه نتیجه های شگرفی برای ما داشته است ..من نظام پرور مدیر توسعه کسب و کار و مشاور امور صادراتی گروه شرکت های آراد هستم

Published by: Mostafa Nezamparvar
Published at: 2 years ago
Category: آموزشی