هویج پلو - Havij Polo

۲۷۳


۰

آشپزی با عذرا #پلو #هویج_پلو #هویج_پلومجلسی هویج پلو را برای مدت 40 تا 50 دقیقه دم کنید

Published by: آشپزی با عذرا Cook with ozra
Published at: ۳ weeks ago
Category: چگونه