مستند توهم بی خدایی(ساختار)_ 2

۲۸۱


۰

قسمت دوم مستند ساختار: تلسکوپ گالیله کلیسا را به سختی انداخت! برگرفته از کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمدالحسن علیه السلام وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام وب سایت رسمی انصار امام مهدی علیه السلام(فارسی): http://almahdyoon.co وب سایت رسمی موسسه علمی فرهنگی وارثین ملکوت: http://varesin.org

Published by: موسسه علمی فرهنگی وارثین ملکوت
Published at: ۱ year ago
Category: مردم و وبلاگ