آموزش الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015درس نهم: عملیات

32


0

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://fdrs.ir/jt5h/ در این فرادرس، تمامی الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001: 2015 را به طور دقیق بررسی و تشریح می‌کنیم. به دلیل این که استاندارد مدیریت کیفیت، هر آنچه انجام می‌دهید را در راستای اهدافی مشخص، برای دستیابی به بالاترین بهره وری، سازماندهی می‌کند، پس از استفاده از این آموزش می‌توانید از استاندارد مذکور در کارخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی، خصوصی و حتی زندگی شخصی خود نیز بهره برداری کنید. سرفصل‌های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارت‌اند از: درس یکم: مقدمه ای بر استاندارد ISO 9001:2015 اصول مدیریت کیفیت رویکرد فرایندی کلیات چرخه طرح ریزی، اجرا، بررسی و اقدام تفکر مبتنی بر ریسک ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت درس دوم: دامنه کاربرد درس سوم: مراجع الزامی درس چهارم: تعاریف و واژگان درس پنجم: محیط سازمان درک سازمان و محیط آن درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذی نفع تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای آن درس ششم: رهبری رهبری و تعهد کلیات تمرکز بر مشتری خط مشی ایجاد خط مشی کیفیت اطلاع رسانی خط مشی کیفیت وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی درس هفتم: طرح ریزی اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها اهداف کیفیت و طرح ریزی برای دستیابی به آن‌ها طرح ریزی تغییرات درس هشتم: پشتیبانی منابع کلیات کارکنان زیرساخت محیط برای اجرای فرایندها پایش و اندازه گیری منابع دانش سازمانی شایستگی آگاهی ارتباطات اطلاعات مستند کلیات ایجاد و به روز رسانی کنترل اطلاعات مستند درس نهم: عملیات طرح ریزی و کنترل عملیات الزامات برای محصولات و خدمات ارتباط با مشتری تعیین الزامات برای محصولات و خدمات بازنگری الزامات برای محصولات و خدمات تغییرات الزامات برای محصولات و خدمات طراحی و توسعه محصولات و خدمات کلیات طرح ریزی طراحی و توسعه ورودی‌های طراحی و توسعه کنترل‌های طراحی و توسعه خروجی‌های طراحی و توسعه تغییرات طراحی و توسعه کنترل محصولات و خدمات و فرایندهای تامین شده بیرونی (برون سازمانی) کلیات نوع و گستره کنترل اطلاعات برای ارائه دهندگان خارجی تولید و ارائه خدمات کنترل تولید و ارائه خدمات شناسایی و ردیابی اموال متعلق به مشتری یا ارائه دهنده برون سازمانی محافظت فعالیت‌های پس از تحویل کنترل تغییرات ترخیص محصولات و خدمات کنترل خروجی‌های نامنطبق درس دهم: ارزیابی عملکرد پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل ارزیابی کلیات رضایت مشتری تجزیه و تحلیل و ارزیابی ممیزی داخلی بازنگری مدیریت کلیات ورودی‌های بازنگری مدیریت خروجی‌های بازنگری مدیریت درس یازدهم: بهبود کلیات عدم انطباق و اقدام اصلاحی بهبود مداوم مفید برای رشته‌های مدیریت مهندسی صنایع مدرس: مهندس محمدرضا فلفلانی

Published by: FaraDars — فرادرس
Published at: 1 year ago
Category: مردم و وبلاگ