سفر به واشنگتون برای تعویض پاسپورت

۷۳۸


۰

#پاسپورت #سفر_به_آمریکا توی این ویدیو با امید همراه میشیم و مسیر نه ساعته تورنتو به واشنگتون رو رانندگی میکنیم تا پاسپورت ایرانیش رو تعویض کنه و یه گشتی توی آمریکا بزنه.

Published by: تازه واردین کانادا Newcomers CANADA
Published at: ۳ weeks ago
Category: آموزشی